Blog

Majowy sakrament

Zaczyna się miesiąc zaprzedawania niewinnych duszyczek instytucji patriarchalnej, od wieków odbierającej kobietom ich godność i prawa jednocześnie czyniąc z nich, przedmiot do zaspokajania swoich potrzeb

czytaj więcej